Markarbeten

2013-06-27 21:13:49

Med start vecka 33 så kommer vår markentreprenör påbörja arbetet med att iordningställa grusytan vid uppgång 59. Det innebär bland annat att de cyklar som står parkerade i anslutning till ytan behöver flyttas eftersom dessa cykelställ ska tas bort. Förslagsvis ställer ni era cyklar, i mån av plats, utanför uppgång 57 eller annars i något av våra cykelrum. När ytan är klar kommer det att finnas tillgång till åtta nya cykelparkeringar.

Samtidigt som detta arbete pågår kommer även ytan där Mimoletts källsortering ska stå att iordningställas. Båda dessa arbeten kan under en begränsad period innebär viss olägenhet under eftermiddagar och tidiga kvällar. Vi hoppas att ni alla har överseende med detta.
Har ni frågor om arbetet eller synpunkter under arbetets gång så är välkomna att kontakta föreningens ordförande. Kontaktuppgifter finns på hemsidan och i respektive uppgång.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen