Spolning av avloppssystem

2019-09-16 10:08:35

Vi har nu knutit en leverantör till uppdraget att spola igenom våra avlopp för att säkra att eventuella stopp inte kan ske under lång tid framöver.
Detta innebär att samtliga medlemmar blir berörda då företaget JP relining behöver komma in i lägenheterna för att spola. Vi kommer att skapa ett schema där varje lägenhetsinnehavare får information om när lägenheten kan behöva vara tillgänglig.
Denna genomspolning kommer att ske med start den 1 november i restaurangens lokaler.
Därefter kommer spolning att påbörjas den 4 november och genomföras nerifrån och upp med start i Lindholmsallén 59.
Mer info kommer senare.