Renspolning av avlopp

2019-10-09 12:55:20

Spolningen kommer att ske under vecka 45 med start den 4 November. Vi kommer att behöva access till er lägenhet då enligt den lista vi har skickat ut via vår gemensamma email. Om ni inte har fått mailet så har ni inte anmält någon e-mail-adress till oss. Det går bra att göra det till styrelsen@navet3.se
Listan kan också ses till höger på infotavlan i entrén.,