BION AVBOKAD

2020-03-14 12:25:19

Vi avbokar bion beroende på två saker:
dels Coronaviruset och dels det dåliga intresset.