CORONAVIRUSET PÅVERKAR ALLA

2020-03-18 08:53:10

Hej alla medlemmar,
Det är en besvärlig situation vårt land, ja, hela världen befinner sig i och det kan kännas hopplöst i kampen mot viruset.
Vi som gemenskap kan bara följa myndigheternas rekommendationer vad det gäller hygien och sociala kontakter. Om det är någon medlem som har problem med att handla, hämta hem mediciner eller dylikt, så önskar vi att vi alla kan hjälpas åt så mycket som möjligt.
Vi har en facebooksida där ni kan fråga era grannar om hjälp., "Bostadsrättsföreningen Navet3".
Känner ni någon som helst symptom så håll er hemma och ta hand om er.
Det kommer en tid när vi är befriade från viruset och vi önskar alla all välgång genom denna kris.