ÅRSSTÄMMAN PLANERAS

2020-04-08 07:09:51

Styrelsen håller på med planeringen för att för första gången genomföra en årsstämma virtuellt.
Vi kommer att erbjuda dom som vill, att delta på plats men antalet platser är begränsat.
Datumet ligger fast. Kallelse kommer senast 2 veckor före stämman, allt enligt bostadsrättslagen.
Datum: 7 maj 2020
Tid: 18.00
Plats: Lindholmen Science Park, Rum Newton

Vi kommer att samla in email-adresser i samband med kallelsen för er som kommer att delta virtuellt.