ÅRSSTÄMMAN PÅ SCIENCE PARK

2020-04-20 20:47:27

Nu är kallelsen utskickad till Årsstämman som i år kommer att vara annorlunda på grund av Covid-19-viruset. Vi har hyrt en lokal på Lindholmen Science Park för de som vill närvara fysiskt.
Det är dock inget vi rekommenderar. Därför har vi begränsat antalet medlemmar som fysiskt kan delta i lokalen till 15 personer. Lokalen heter Newton och receptionisten på gatuplan visar er vägen.
Om ni anmäler er emailadress på svarsblanketten så kommer ni att få en inbjudan till webkonferens för att delta virtuellt på årsstämman. Instruktioner följer med inbjudan via email.