Inbjudan till web-årsstämma skickad

2020-05-04 09:27:19

Nu har inbjudan till den digitala årsstämman skickats ut via e-mail. Det är de som har skrivit att dom vill koppla upp sig mot mötet som har fått inbjudan.
Om Du känner att du också vill koppla upp dig mot mötet, hör av dig snarast till styrelsen@navet3.se med email-adress.
Årsstämman går av stapeln på Torsdag den 7 maj kl 18.30-20.00 och vi kommer att vara i Lindholmen Science Park i rum "Newton".
Vi kommer att ta emot maximalt 15 personer i lokalen. Styrelsen och mötesordförande kommer att vara på plats.
VÄLKOMNA