Byggetapp 1A o 2A Karlastaden 2020-05-08

2020-05-11 17:30:59

Etapp 1 A Karlatornet
Ingen ytterligare information.
Etapp 2 A Capella
Nästa steg i etappen som är betongpålning kommer starta vecka 23 dvs. 1 juni och pågå fram till vecka 39, totalt 17 veckor. Arbetet kommer bedrivas dagtid kl. 07.00-19.00 måndag till fredag. Arbete pågår gemensamt med entreprenör och konsulter för att vidta bullerreducerade åtgärder inför kommande produktionsstart, så att bullrande arbeten ska hålla sig under riktvärden. Betongpålningen kommer att pågå under hela sommaren, detta för att skyndsamt färdigställa grundläggningsarbetet.
Med vänliga hälsningar Åsa Danielsson SERNEKE