Styrelsen i brf Navet 3

2020-05-19 20:06:27

Vi har nu haft det konstituerande mötet där vi kommer överens om vilka roller vi ska ha i styrelsen.
Ordförande: Bo Nilsson, Fastighetsansvarig och informationsansvarig
Vice ordförande: Haris Balic, Nyckelansvarig +stöd fastighetansv.
Sekreterare: Martin Wilhelmsson, Dokumentansvarig + stöd lokalvårdansv.
Kassör: Julius Fleten, Brandskyddsansvarig + Lokalvårdsansvarig
Ekonomi: Martin Bäck, IT-ansvarig + stöd Dokumentationansv
Suppleanter:
Malin Hane, Stöd informationsansv.
Andreas Rask, Stöd IT-ansv.