KARLASTADEN ETAPP 1A

2020-06-01 10:39:11


Ny info från Karlastaden-projektet
"Etapp 1 A Karlatornet :
Serneke Sverige AB har beslutat att grundläggningsarbetet för etapp 1 A Karlatornet återupptas gällande RD-pålning. Grundläggningsarbetet kommer starta 2 juni och pågå löpande under sommaren och hösten.

Med vänliga hälsningar Åsa Danielsson"

PS. En RD-påle är en borrad spetsburen stålrörspåle med betongfyllning.DS