Elbilsladdare

2020-10-18 16:55:38

Vår samfällighetsförening Vimpeln håller just nu på att avsluta förhandlingen med leverantörer om att installera elbilsladdare i vårt garage.
Det kommer att bli 22 elbilsplatser tillgängliga på befintliga platser inom samfällighetens alla p-platser i garaget. Vi kommer också att förbereda för ytterligare platser som kan tas i bruk när så krävs.
Vi återkommer med hur detta ska gå till. Ingen kommer att behöva betala extra för att det är en laddningsenhet installerad på p-platsen, om den inte används. Mer information och riktlinjer kommer senare.
Installationen ska vara klar senast i slutet av mars 2021.