TAKBESIKTNING PÅGÅR

2020-10-27 09:07:21

Vi har en besiktningsman som undersöker vårt tak och granskar statusen.
Vi kommer sedermera att få en rapport om detta och en rekommendation på åtgärder att genomföra.
Mer om detta senare.