Serviceplats för cykel

2013-08-13 09:50:58

På baksidan av maskinrummet för sopsugen i vårt gemensamma garage har Bygg Vesta uppfört en serviceplats för cyklar. På serviceplatsen finns cykelpump med kompressor, skruvstäd samt en arbetsbänk. Verktyg får den som använder serviceplatsen ta med själv. Serviceplatsen får användas av alla boende vars förening ingår i samfälligheten.