LÅSINSTALLATION PÅGÅR

2020-11-03 08:21:25

Gomorron. Just nu har vi påbörjat installation av 9-tillhållarelås och det kan därför låta en del i farstun.
Vi räknar med att vara klara kl 11.00