FASADEN SKA TVÄTTAS

2021-03-03 15:49:54

Under vecka 10 kommer vår fasad på 57:an och 59:an att rengöras och det sker med lågtrycksspruta och rengöringsmedel. Rengöringen är sådan att medlet ska ligga på under 1-3 veckor innan full effekt uppnås, så det kan upplevas som icke rengjort under närmsta veckan efter insatsen.
Var försiktiga i arbetsområdet runt korghissarna och var beredda på att det kan eventuellt skvätta vatten och rengöringsmedel ner på förbipasserande.
Styrelsen