FASADTVÄTT FRAMSKJUTEN

2021-03-10 07:05:20

På grund av kylan så flyttar vi fram fasadtvätten. Vi behöver flera plusgrader för att kunna genomföra detta.
Styrelsen