HISSEN 59an stoppas tillfälligt

2021-03-22 14:09:18

Hissen i 59:an kommer att repareras på onsdag den 24 mars kl 12.00-15.00 och kan under den tiden inte användas.