Påminnelse om Föremål i Trapphuset

2013-01-14 18:08:34

Styrelsen vill återigen påminna om att det inte är tillåtet att ha dörrmattor utanför sin lägenhetsdörr eller att placera barnvagnar i trapphuset. Det är inte heller tillåtet att ställa saker i våra förrådsgångar.

För allas trevnad och säkerhet vänligen respektera detta.