Städning av Trapphusen

2013-02-20 21:16:42

Städning av föreningens fastighet sker enligt följande schema under vintersäsongen:

  • Plan 0 (inkl. sluss till garage), entréplan, plan 2 och hissar städas två gånger per vecka.

  • Plan 3 - 8 städas en gång varannan vecka. Uppgång 57 städas jämna veckor och uppgång 59 städas ojämna veckor.

  • Tillsyn av ytan närmast portarna, med avseende på skräp, sker två gånger per vecka.

  • Övriga delar av föreningens fastighet städas med längre intervall och i vissa fall endast i samråd med styrelsen.

Har du synpunkter på, eller frågor kring, städningen då är du välkommen att kontakta styrelsen.

Slutligen vill återigen, tyvärr, påminna om att det alltså inte är tillåtet att ha dörrmattor i trapphuset, att ställa barnvagnar i trapphuset, att ställa saker i förrådsgångar eller att röka i garaget och vid våra entréer.