Förslag om Styrelse För Stämma 2013

2013-04-11 21:15:40

Nedan finns det dokument valberedningen har tagit fram med förslag om styrelse för 2013 och kommer beslutas om på Årsstämman 25 April.

Förslag om Styrelse För Stämma 2013