Com Hem kom bort?

2019-12-13 12:42:43

Jag har nu kommunicerat med vår kontakt på Comhem och det är inga glada nyheter han har.
Ändock har vi lyft frågan och vi kan bara invänta deras förhandling med Telia. Drar det iväg i tid så får vi titta på möjligheten till alternativa lösningar. Här finns en sammanställning av läget med uppdatering så fort det händer något samt en sammanställning om kompensation som vi kan få ta del av:
https://www.comhem.se/kundservice/information/aktuellt
Längst ner på den sidan står det om kompensation.
Mer detaljer finns på denna länk:
https://www.comhem.se/kundservice/information/detaljerad-information-om-distributionen-av-telias-tv-kanaler
Bosse
Styrelsen