Fläkten

2020-01-17 06:22:07

Fläkten går på högtryck och överbelastar ventilationen. Det är felanmält till SBC.
Styrelsen