Händer i samfälligheten

2020-02-02 14:20:41

Styrelsen i samfälligheten utreder för närvarande behovet av laddplatser hos respektive förening.
Det kommer troligen ett beslut om förslag vid nästa styrelsemöte om att samordna installation vilket troligen kommer att ske under året. Mer information kommer. Vi tar upp detta på vårt nästa brf-styrelsemöte, då vi beslutar om vår omfattning och diskuterar hur vi ska hantera kostnaderna.
Samfälligheten utreder också inhägnad av gården, något som kommer att läggas fram som investeringsförslag vid vår årsstämma.
Vi ska också påbörja renovering av gården, troligen under våren.
Styrelsen