Samråd om detaljplan för spårväg genom Frihamnen och Lindholmsallén

2021-02-01 20:11:04

Samråd om detaljplan för att bygga spårväg genom Frihamnen och Lindholmsallén pågår just nu. Sista datum för att inkomma med synpunkter är den 16 Februari.

Eventuella synpunkter ska märkas med diarienumret 0847/20 och innehålla namn, adress eller fastighetsbeteckning. Det går exempelvis att skicka synpunkter till sbk@stadsbyggnad.goteborg.se.

Se mer info på www.goteborg.se/planochbyggprojekt

eller få svar på era frågor via handläggarna Emma Larsson, 031-3681927, eller Susanne Hagberg, 031-3681628.