NYA STYRELSEMEDLEMMAR SÖKES!

2021-02-23 19:02:46

Då två medlemmar i styrelsen har valt att tacka nej till förnyat uppdrag har vi nu två vakanser inför årsstämman.
Välkomna att anmäla ert intresse till valberedningen, Jan Hallman och Dan Olofsson.
Skriv ett kort mail till jan.hallman@icloud.com eller till Dan.lindholmen@gmail.com