Beslut taget om tunnel under Göta älv mellan Lindholmen och Stigberget

2021-03-18 17:48:35

Den 18 mars beslutade trafiknämnden att det ska vara en tunnel under Göta älv, mellan Lindholmen och Stigberget, för det som kallas Lindholmsförbindelsen i Göteborg. Tidigare i mars har Västtrafiks styrelse beslutat samma sak.

Besluten går nu vidare till kommunstyrelse och kommunfullmäktige samt regionstyrelse och regionfullmäktige eftersom projektet delas med Västra götalandsregionen. Först efter att alla instanser har sagt sitt är alla beslut fattade vad det gäller val av alternativ.