PROBLEM MED DÖRRÖPPNAREN TILL 59

2021-12-19 18:23:35

Dörren till 59:an stänger sig inte automatiskt när dörröppnaren är aktiv, så därför är dörröppnaren tillfälligt ifrånkopplad. Tänk på att inte aktivera brytaren till dörröppnaren till 59:an innan vi fått dörren undersökt och lagad.