UH-plan och Budget klar för 2024

2023-11-20 13:20:30

Nu har vi uppdaterat föreningens underhållsplan (UH-plan) för kommande år. Om någon är intresserad av att ta del av UH-planen så kontakta styrelsen så kan vi skicka över den på mejl.
Vi har också lagt en budget för 2024. Om ingen större oförutsedd kostnad inträffar så borde den avgiftshöjning som vi har aviserat från 1 januari räcka.
/Styrelsen