Nytt lås till huvudsäkringarna

2023-06-06 18:36:41

VIKTIGT-VIKTIGT-VIKTIGT-VIKTIGT
För att byta huvudsäkringar till lägenheten kan nu alla öppna det kromade hänglås till gallerburen med sin lägenhetsnyckel . Huvudsäkringarna i 57:an finns inne i cykelrummet medan 59:an har sina huvudsäkringar i källarförrådet till höger om trappan eller hissen. Instruktion om hur du hittar dina huvudsäkringar finns anslaget i gallerburen.
OBS! GLÖM INTE ATT LÅSA NÄR DU ÄR KLAR.