Felanmälan

2023-11-04 12:24:52

När det gäller felanmälan så skall all anmälan (gäller ej laddstolpar i garaget) ske till styrelsen på mejl styrelsen@navet3.se som hanterar det vidare. Ingen anmälan får göras direkt till SBC.
Endast vid väldigt AKUTA fall kan man ringa SBC eller Låsinvest.
OBS! Tänk på att om felet gäller det som du är ansvarig att underhålla och åtgärda i din lägenhet enligt stadgarna, så måste du själv kontakta en hantverkare och betala för att avhjälpa felet.
/Styrelsen

Kompostpåsar i cykelrummet

2023-10-11 15:50:16

För den som behöver kompostpåsar så finns de numera att hämta i respektive uppgångs cykelrum. Meddela gärna styrelsen om de håller på att ta slut så vi hinner att fylla på.
/Styrelsen

Viktig information från styrelsen

2023-10-05 20:22:37

På grund av ökade kostnader för föreningen, främst gällande ökade räntekostnader på våra lån men även andra kostnadsökningar, så har styrelsen beslutat att höja avgiften med 15%. Styrelsen har också beslutat att höja avgiften för gästrummet till 250 kr/dygn samt införa en kostnad på 50 kr/bokat tillfälle för relaxen. Ytterligare avgiftshöjningar kan komma att ske beroende på utvecklingen av inflationen etc.

Alla avgiftshöjningar kommer att gälla från 1 januari 2024.

/Styrelsen

Nytt lås till huvudsäkringarna

2023-06-06 18:36:41

VIKTIGT-VIKTIGT-VIKTIGT-VIKTIGT
För att byta huvudsäkringar till lägenheten kan nu alla öppna det kromade hänglås till gallerburen med sin lägenhetsnyckel . Huvudsäkringarna i 57:an finns inne i cykelrummet medan 59:an har sina huvudsäkringar i källarförrådet till höger om trappan eller hissen. Instruktion om hur du hittar dina huvudsäkringar finns anslaget i gallerburen.
OBS! GLÖM INTE ATT LÅSA NÄR DU ÄR KLAR.