Viktig information från styrelsen

2023-10-05 20:22:37

På grund av ökade kostnader för föreningen, främst gällande ökade räntekostnader på våra lån men även andra kostnadsökningar, så har styrelsen beslutat att höja avgiften med 15%. Styrelsen har också beslutat att höja avgiften för gästrummet till 250 kr/dygn samt införa en kostnad på 50 kr/bokat tillfälle för relaxen. Ytterligare avgiftshöjningar kan komma att ske beroende på utvecklingen av inflationen etc.

Alla avgiftshöjningar kommer att gälla från 1 januari 2024.

/Styrelsen