Årsstämma tisdag 7/5 kl 19

2024-02-27 19:00:28

Det är dags för årsstämma i föreningen Navet 3. Stämman kommer äga rum sjunde maj kl 19 i närområdet, vi återkommer när lokalen är bestämd. Vi vill ha era motioner senast 14 mars. Tänk på att skriva motioner där det tydligt framgår bakgrunden till förslaget och vad förslaget är. Det är viktigt att du undertecknar med namn så att styrelsen kan höra av sig vid eventuella följdfrågor.

Vänligen Styrelsen Navet 3