Kontaktuppgifter Brf Navet 3

FRÅGA: Vilken är föreningens officiella adress?

SVAR: Föreningens officiella namn och adress är:

Bostadsrättsföreningen Navet 3 på Lindholmen
Lindholmsallén 57
417 53 Göteborg
Org.nr 769620-4689


FRÅGA: Vem i föreningen kan jag kontakta om jag vill fråga något gällande föreningen?

SVAR: Lämpligast är att skicka ett mejl till kontakt@navet3.se eller kontakta föreningens ordförande (se uppgifter om styrelsen) om ingen annan person i styrelsen har utsetts.