Årsredovisningen för avslutat räkenskapsåret upprättas under kommande vår och läggas upp på lista nedan när den är klar.

Årsredovisningen kommer att behandlas på årsstämman där balans- och resultaträkningen skall fastställas liksom styrelsens ansvarsfrihet skall beviljas eller avstyrkas. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på hemsidan för samtliga medlemmar i god tid innan årsstämman.