Viktigt angående Ventilationen

2013-01-20 13:04:24

Vi har fått ett gemensamt problem med ventilationen.

Vår fastighet har ett s.k. frånluftssystem med en centralt placerad fläkt som evakuerar bort den använda luften. För att systemet ska fungera krävs det att ventilerna i fönstren är öppna. Stänger man ventilerna blir det inget naturligt drag och den gamla luften blir kvar med dålig lukt, fukt i badrum och kondens på fönster som följd. Ytterligare en följd av stängda ventiler är tröga dörrar samt drag från trapphuset.

Om du stänger ventilerna ger det effekt hos de övriga i form av ökat drag samt dålig luft både för dig själv och andra.

Tack för att du kontrollerar dina ventiler och öppnar dem om de är stängda!