Sophantering

FRÅGA: Vad får man slänga i sopsugen på gården?

SVAR: I sopsugen får endast slängas det som finns anslaget vid respektive lucka på sopsugen?

FRÅGA: Det som inte får slängas i sopsugen var skall det slängas?

SVAR: Det måste köras av medlem själv till en återvinningsstation?

OBS! Felaktiga sopor, t.ex. stora kartonger, kan orsaka stopp i sopsugen vilket medför stora extrakostnader för föreningen.

FRÅGA: Var finns det en återvinningsstation?

SVAR: Närmaste återvinningsstation finns vid Miraallén i Sannegårdshamnen. Uttjänta lampor/lysrör och batterier kan lämnas på ICA Kvantum, miljöfarligt gods vid Statoils miljöstation vid Eriksbergs köpcentrum.

En presentation över återvinningsstationen finns på Göteborgs Stads hemsida via denna länk:
Här lämnar du ditt avfall

FRÅGA: Mina bruna kompostpåsar är slut. Var kan jag få tag på nya?

SVAR: Föreningens styrelsen har beslutat att föreningen inte längre tillhandahåller kompostpåsar.

FRÅGA: Vad göra jag om det är stopp i sopsugen så jag inte kan slänga mina sopor?

SVAR: Felanmälan skall göras till Envac Service, 031-19 84 51.

OBS! Lämna absolut inte sopor på marken om det uppstått fel i sopsugen utan ta med dem hem igen och avvakta tills sopsugen fungerar igen.