Felanmälan

FRÅGA: Om jag får något problem i min lägenhet. Var anmäler jag det?

SVAR: Om det omfattas av garanti så kontaktas antingen Hökerum Bygg, på telefon 070-315 03 20 eller i vissa fall underleverantör direkt. Om problemet inte omfattas av garanti så får lämplig leverantör kontaktas på egen bekostnad.
Skulle problemet innebära skada för föreningen eller andra medlemmar, t.ex. vid vattenläckage, måste felanmälan göras omedelbart (se nedan).
Gäller problemet föreningens gemensamma delar, t.ex. hissen, dörrar mm, som inte kan anses akuta, görs felanmälan via föreningens hemsida eller till SBC Kundtjänst.

Felanmälan dagtid görs hos SBC Kundtjänst, telefon 0771-722 722 eller via e-post kundtjanst@sbc.se, vardagar mellan 07:00 – 21:00.
Övriga tider på vardagar och helger görs akut felanmälan till Låsinvest 031-80 24 24.
OBS! Tänk på att om felet gäller det som du är ansvarig att underhålla och åtgärda i din lägenhet enligt stadgarna, så får du själv betala kostnaden för utryckningen.