Cykelrum

FRÅGA: Finns det cykelrum?

SVAR: Ja det finns ett cykelrum i källaren till varje trappuppgång.

FRÅGA: Vad får ställas i cykelrummet?

SVAR: I cykelrummet får det endast ställas cyklar som tillhör medlemmarna. Det får inte finnas något annat, såsom barnkärror, bildäck mm.

FRÅGA: I cykelrummet i uppgång 57 är det väldigt trångt att få plats med cykel. Vad gör jag om jag inte får plats?

SVAR: I uppgång 59 finns det ett betydligt större cykelrum som även får användas av dem som bor i uppgång 57. Alla medlemmars lägenhetsnyckeln passar även där.

OBS! Av brandtekniska orsaker är det absolut förbjudet att förvara något annat än cyklar i cykelrummet.