Innergården

FRÅGA: Vem bestämmer vad som gäller på vår innergård?

SVAR: Eftersom innergården är en samfällighet, som beskrivs under rubriken "Samfällighet", så är det samfällighetens styrelse som fattar alla beslut.

FRÅGA: Om jag har förslag eller önskemål på saker som skall ändras eller förbättras på innergården hur gör jag då när inte vår förenings styrelse får ta beslut?

SVAR: Kontakta vår styrelse som får avgöra om man genom sin representant i samfälligheten skall framföra förslaget/önskemålet till samfällighetens styrelse.

OBS! För att beslut i samfälligheten, om eventuella förslag/önskemål, skall godkännas måste det finnas en majoritet i samfällighetens styrelse som bifaller förslaget.

FRÅGA: Får jag grilla på innergården?

SVAR: Just nu finns det inget förbud mot detta men tänk på brandfaran och att rök från en grill kan uppfattas som mycket "störande". Dessutom är det viktigt att det inte står en varm grill obevakad på gården då det finns lekande barn som kan bränna sig. Därför skall grillen släckas och tas bort så fort man lämnar innergården.

FRÅGA: Får jag köra med min bil på innergården?

SVAR: Givetvis är det tillåtet att köra in bilen på gården om man behöver transportera skrymmande och tunga saker främst då vid in- och utflyttning. Observera att innergården inte är någon parkering.

Regel kring detta och andra saker, som skall gälla för innergården, bestäms i samfällighetens styrelse.

FRÅGA: Hur får jag tag på koden till pollarna som blockerar infarterna till gården.

SVAR: Koden till hänglåset är 4050.