Brf Navet 3 är en bostadsrättsförening som ligger på Lindholmen i Göteborg. Föreningen består av 62 lägenheter och en verksamhetslokal beläget i ett nybyggt kvarter. Merparten av föreningens medlemmar flyttade in under första kvartalet 2012.

I kvarteret finns ytterligare två bostadsrättsföreningar samt hyreslägenheter. Tillsammans med våra grannar förvaltar vi den gemensamma gården och garaget via en samfällighetsförening. I det gemensamma garaget förfogar Brf Navet 3 över 33 parkeringsplatser, varav 1 platser används till 3 st MC-platser som hyrs ut till föreningens medlemmar.

Föreningens ekonomiska och tekniska förvaltning sköts av Sveriges BostadsrättsCentrum (SBC). Företaget som sköter städningen av de gemensamma ytorna i föreningen heter Ada Servicepartner.

I föreningens uppgång 57 finns det ett uthyrningsrum som, mot en mindre avgift, kan disponeras av besökande till medlemmar i föreningen. I samma uppgång finns det även en relaxavdelning med bastu som, mot en mindre avgift, kan disponeras av föreningens medlemmar.

Föreningens lån är bundna till förmånliga räntor som med marginal ligger under ekonomisk plan och inga större investeringar föreligger de närmsta åren. Föreningen amorterar löpande på lånen och sätter av medel för att klara framtida renoveringar. Föreningens ekonomi är därmed att betrakta som god.