Comhem gör underhållsarbeten

2020-06-03 17:50:56

Comhem planerar ett akut underhållsarbete imorgon torsdag klockan 08.00 - 12.00.
Under den tiden kommer vare sig bredband, telefoni eller TV fungera.

KARLASTADEN ETAPP 1A

2020-06-01 10:39:11


Ny info från Karlastaden-projektet
"Etapp 1 A Karlatornet :
Serneke Sverige AB har beslutat att grundläggningsarbetet för etapp 1 A Karlatornet återupptas gällande RD-pålning. Grundläggningsarbetet kommer starta 2 juni och pågå löpande under sommaren och hösten.

Med vänliga hälsningar Åsa Danielsson"

PS. En RD-påle är en borrad spetsburen stålrörspåle med betongfyllning.DS

KARLASTADEN ETAPP 2A

2020-05-27 07:51:41

Etapp 2 A Capella (avser gult arbetsområde enligt bild på infotavlan)
Nästa steg i etappen som är betongpålning kommer starta vecka 23 dvs. 1 juni och pågå fram
till vecka 39, totalt 17 veckor. Arbetet kommer bedrivas dagtid kl. 07.00-19.00 måndag till
fredag. Bullerreducerande åtgärder kommer att vidtas genom att en bullersköld hängs framför
pålhammaren i direkt närhet till ljudkällan.
Mot Västsvenska Gymnasiet kommer en bullerbarriärav containers sätts upp.
Betongpålningen kommer att pågå under hela sommaren, detta för att skyndsamt färdigställa
grundläggn...
[Läs mer]

Vattenläckage i 59:ans förråd nr 2

2020-05-23 17:32:16

Efter dagens oväder med regn och hagel har vi fått vattenläcka i 59:ans förråd nr 2. Efter snabb inspektion kunde vi konstatera att förråd tillhörande följande lägenheter har drabbats (mer eller mindre): 181, 182, 152, 133, 142, 143, 161, 171, 172.

Styrelsen har skickat en felanmälan till SBC.