Vattenläckage i 59:ans förråd nr 2

2020-05-23 17:32:16

Efter dagens oväder med regn och hagel har vi fått vattenläcka i 59:ans förråd nr 2. Efter snabb inspektion kunde vi konstatera att förråd tillhörande följande lägenheter har drabbats (mer eller mindre): 181, 182, 152, 133, 142, 143, 161, 171, 172.

Styrelsen har skickat en felanmälan till SBC.

Styrelsen i brf Navet 3

2020-05-19 20:06:27

Vi har nu haft det konstituerande mötet där vi kommer överens om vilka roller vi ska ha i styrelsen.
Ordförande: Bo Nilsson, Fastighetsansvarig och informationsansvarig
Vice ordförande: Haris Balic, Nyckelansvarig +stöd fastighetansv.
Sekreterare: Martin Wilhelmsson, Dokumentansvarig + stöd lokalvårdansv.
Kassör: Julius Fleten, Brandskyddsansvarig + Lokalvårdsansvarig
Ekonomi: Martin Bäck, IT-ansvarig + stöd Dokumentationansv
Suppleanter:
Malin Hane, Stöd informationsansv.
Andreas Rask, Stöd IT-ansv.

INGA CYKLAR I HISSARNA

2020-05-13 13:22:30

Det är inte tillåtet att ta in eller ta ut cyklar via hissen, då det smutsar ner i hiss och i entré.
Städerskorna klagar på att det är besvärligt att få bort hjulspåren.
Det rätta sättet är att ta in cykeln via garageinfarten och in till vårt cykelförråd.
Dörrarna är självöppnande på er tag som tillhör er lägenhet.
Vänligen följ detta.
Styrelsen

Byggetapp 1A o 2A Karlastaden 2020-05-08

2020-05-11 17:30:59

Etapp 1 A Karlatornet
Ingen ytterligare information.
Etapp 2 A Capella
Nästa steg i etappen som är betongpålning kommer starta vecka 23 dvs. 1 juni och pågå fram till vecka 39, totalt 17 veckor. Arbetet kommer bedrivas dagtid kl. 07.00-19.00 måndag till fredag. Arbete pågår gemensamt med entreprenör och konsulter för att vidta bullerreducerade åtgärder inför kommande produktionsstart, så att bullrande arbeten ska hålla sig under riktvärden. Betongpålningen kommer att pågå under hela sommaren, detta för att skyndsamt färdigställa grundläggningsarbetet.
Med vänliga hälsning...
[Läs mer]