FASADEN SMUTSIG

2020-11-19 17:34:27

Vi har konstaterat att fasaden det senaste året har fått en hel del stryk och därför kommer vi att anlita en rengöringsfirma som med en väldigt mild metod kommer att tvätta fasaden.
Den milda metoden innebär att man sprayar ett miljövänligt rengöringsmedel som tar kål på alger och även avlägsnar smuts utan högtryck.
Mer info senare.

Obehöriga bland våra cyklar

2020-11-07 14:00:51

Natten till idag lördag observerade en av våra medlemmar personer kring cyklarna och när dom blev konfronterade av medlemmen så stack dom iväg från platsen.
Om någon blivit av med en cykel natten till idag så kontakta styrelsen, styrelsen@navet3.se för vidarebefordran till medlemmen som erbjudit sig att ställa upp som vittne.

LÅSINSTALLATION PÅGÅR

2020-11-03 08:21:25

Gomorron. Just nu har vi påbörjat installation av 9-tillhållarelås och det kan därför låta en del i farstun.
Vi räknar med att vara klara kl 11.00

TAKBESIKTNING PÅGÅR

2020-10-27 09:07:21

Vi har en besiktningsman som undersöker vårt tak och granskar statusen.
Vi kommer sedermera att få en rapport om detta och en rekommendation på åtgärder att genomföra.
Mer om detta senare.